Uusikaupunki aikoo siirtää päivähoidon sosiaalitoimelta opetustoimelle

Opetustoimen ja sosiaalitoimen näkemykset päivähoidon hallinnonalan vaihtamisesta eroavat jyrkästi. Myös päiväkotien henkilöstö ja opettajat ovat eri mieltä muutoksesta. 

UU 20.8.2009 – Uudenkaupungin kaupunginhallitus joutui maanantaina äänestämään valtuutettu Pia Uotilan (kesk) ja 22 muun valtuutetun liki kaksi vuotta sitten tekemästä aloitteesta siirtää varhaiskasvatus (käytännössä päivähoito) hallinnollisesti opetustoimeen. Aloitetta perusteltiin muun muassa sillä, että päivähoito, esiopetus ja koulunkäynti ovat kasvatuksellinen ja opetuksellinen kokonaisuus, johon nykyinen hallintomalli ei ole paras mahdollinen. Aloitteen tekijät toivoivat helpotusta varhaiskasvatuksen eri henkilöstöryhmien yhteistyön suunnitteluun sekä lapsen kasvatuksen ja opetuksen jatkumon selkeyttämistä.

Opetus- ja kulttuuritoimenjohtaja Inkeri Parviaisen ja sosiaali- ja terveysjohtaja Helvi Heiniön tekemän selvityksen mukaan vuoden alussa Suomen kunnista 54 prosentissa päivähoidon hallinto oli sosiaalitoimen ja 40 prosentissa opetustoimen yhteydessä. Sosiaalitoimi hallinnoi toistaiseksi yli puolta (52 prosenttia) 0-6 -vuotiaista lapsista, mutta valtakunnallinen trendi on muutos soaiaalitoimesta opetustoimeen.

Uudessakaupungissa on kuusi päiväkotia, 51 perhepäiväkotia, kolme ryhmäperhepäiväkotia ja yksi leikkitoimintayksikkö. Päiväkodeissa järjestettävässä esiopetuksessa oli viime syksynä 128 lasta, heistä 118 päivähoidossa. Vanhemmat ovat olleet tyytyväisiä esiopetukseen.

Viime vuonna tehdyn kyselyn mukaan 68 prosenttia päiväkotien henkilöstöstöstä ei kannata päivähoidon siirtämistä opetustoimeen. Vain 15 prosenttia kannatti muutosta. Sen sijaan koulujen rehtorit suhtautuivat muutokseen myönteisesti. Viime huhtikuussa tehtiin kysely sivistystoimen henkilökunnalle ja kouluterveydenhoitajille: 77 prosenttia piti varhaiskasvatuksen paikkana opetustointa. Enemmistö ei uskonut tai pelännyt opetustoimen hallinnoiman varhaiskasvatuksen muuttuvan koulumaiseksi.

Opetustoimi piti päivähoidon siirtoa kasvatus- ja opetustoimeen myönteisenä muun muassa ammatillisten ja eri ammattiryhmien välisten työmuotojen kehittämisen ja kehittymisen kannalta. Myös valtakunnallinen suuntaus tukee sitä, että varhaiskasvatus siirtyy jossain vaiheessa opetustoimen osaksi. Uudenkaupungin opetustoimi sanoo kannanotossaan olevansa valmis muutokseen ”viimeistään seuraavan valtuustokauden” alussa.

Opetustoimen ja sosiaalitoimen näkemykset päivähoidon hallinnonalan vaihdoksesta eroavat jyrkästi. Kannanotossaan sosiaalijohtaja Helvi Heiniö ei näe muutokseen kasvatuksellisia tai opetuksellisia syitä, vaan pitää päivähoitoa edelleen lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvänä kokonaisuutena, johon liittyy koko perheen somaattisesta ja psykososiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Heiniö toteaa tämän toteutuvan parhaiten sosiaali- ja terveyspalveluiden sisällä. Hän viittaa omassa kannanotossaan myös siihen, että muutos merkitsisi myös painetta päivähoidon maksuttomuuteen.

Näine eväineen kaupunginhallitus kävi pitkän keskustelun ja päätyi esittämään valtuustolle, että päivähoito siirretään opetustoimelle vuoden 2011 alusta alkaen. Kesken lukuvuoden tehtävä muutos vaati äänestyksen.

Hallinnonalan muutosta esitti Juha Nevavuori (kesk) Eija Maikolan (kok) kannattamana, mutta Johanna Ruoranen (sd) Pirkko Liisa-Heinon (sd) kannattamana esitti, että kahden palvelukeskuksen johtajan tekemä selvitys ja kannanotot merkitään tiedoksi ja annetaan edelleen tiedoksi valtuustolle. Demaripari halusi sysätä asian valtuustolle, mutta toisin kävi.

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Wala pani ehdotukset vastakkain ja kun Nevavuoren ehdotus voitti, se tuli myös hallituksen päätökseksi. Päätös syntyi ”oikeistokoalition” - keskustan (Nevavuori ja Helle Vahtera), kookoomuksen (Wala, Maikola ja Maj-Britt Varpe) ja perussuomalaisten Rainer Tähtisen – äänin, 6-5. Vasemmisto (demarien Ruoranen, Heino, Antti Haapavuori, Mauri Rostén ja vasemmistoliiton Harto Forss) olisi tyytynyt keskusteluun asiasta.