1258574311_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Minulla kävi aivan samalla tavalla kuin kansanedustajaehdokkaiden vaalirahoitusilmoitustenkin kanssa. Ohjeet olivat jostain kohdin vähän tulkinnanvaraiset… Kuva: Kauppalehti/Blogit.

Masku, Raisio ja Naantali maakunnan ”veroparatiisit”

UU 18.11.2009 - Kustavi 19,25; Laitila 19,75; Pyhäranta 19,50; Taivassalo 20,00; Uusikaupunki 20,25 ja Vehmaa 20,50. Nämä eivät ole Vakka-Suomen kuntien miesten kuulantyönnön ennätyksiä, vaan ensi vuoden tuloveroprosentteja.

Maakunnan matalin kunnallisverotus on Turun länsinaapureilla Maskussa (17,50 prosenttia), Raisiossa (17,50) ja Naantalissa (17,25). Jos Naantali ei olisi korottanut veroprosenttiaan 0,75 prosenttiyksiköllä, se olisi jäänyt samaan verosarjaan Kauniaisten ja ahvenanmaalaisen kuntien kanssa.

Tuloveron korotus tuntuu eniten uusikaupunkilaisten tilipussissa. Prosentiyksikön veronkorotus merkitsee 3000 euroa kuukaudessa ansaitsevalle 360 euron lovea käyttötalouteen. Tuhannen euron eläketuloon korotuksen vaikutus on 120 euroa.

Veron vähenemiset kunnille korvataan

Yli puolet kunnista korottaa tuloveroprosenttiaan. Kuntaliiton keräämien tietojen mukaan 181 kuntaa nostaa tuloveroprosenttiaan vuodelle 2010. Korotus on 0,25 ja 1,50 prosenttiyksikön välillä. Valtimo alentaa tuloveroprosenttinsa 18,75:stä 18,25:een ja Saltvik 16,50:stä 16,25:een. Tuloveroprosenttiaan korottavissa kunnissa asuu 3,2 miljoonaa kuntalaista.

Keskimääräinen veroprosentti nousee lähes 0,4 prosenttiyksikköä 18,98 prosenttiin, mikä on keskimääräinen tuloveroprosentti myös Varsinais-Suomessa.

Veroprosentin noususta huolimatta keskimääräinen kunnallisverotus koko maassa kevenee hieman, sillä kunnallisverotuksessa tehtävät vähennykset keventävät verotaakkaa koko maan tasolla yhteensä 375 miljoonaa euroa. Korotukset lisäävät kunnallisveron tuottoa 320 miljoonaa. Veron vähenemiset korvataan kunnille täysimääräisesti valtionosuuksia lisäämällä.

Verovähennysten ja talouden heikon kehityksen vuoksi kunnallisveron tuotto kuitenkin alenee ensi vuonna, vaikka veroprosentit nousevat. Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen on huolissaan kuntien tilanteesta.

Kuntien verotuksen kiristämiseen kohdistuvat edelleen poikkeuksellisen suuret paineet. Veroprosentit saattavat lähivuosina nousta ratkaisevasti. Ensi vuosikymmenen puolivälissä kunnallisveroprosentti voi olla ylimmillään jopa 24–25 prosenttia, ellei kuntien menojen kasvua saada olennaisesti hidastetumaan. Toimintaa ohjaavia normeja täytyy keventää, tehtävien määrää hillitä ja tuloksellisuutta merkittävästi lisätä, sanoo Kietäväinen. Hän peräänkuuluttaa myös kuntien veropohjan laajentamista ja valtion rahoitusvastuun lisäystä.